Start

 

Spraakmakende boeken - Lezingenserie

Locatie: Bibliotheek Leeuwarden Blokhuisplein 40 8911 LJ Leeuwarden

De succesvolle lezingenreeks Spraakmakende Boeken komt ook komend seizoen weer naar de Bibliotheek Leeuwarden! Per avond staat een ander boek centraal, dat op dat moment sterk in de belangstelling staat. Vooraanstaande specialisten die veelal verbonden zijn aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgen de lezingen.
De avonden beginnen om 20.00 tot 22.00

Prijs € 9,-

Telefonisch kaarten
bestellen?
   (058) 233 0 233

Lustrumavond: 25 jaar Spraakmakende boeken.

Woensdagavond 15 mei 2019
5 korte lezingen over 25 jaar literatuur in verschillende taalgebieden 
De vijf minilezingen:

Dr. Sandra van Voorst: Van ‘echt gebeurd’ tot ‘vensters op de wereld’. 25 jaar Nederlandse literatuur in Spraakmakende boeken

Dr. Els Jongeneel: Van postmodernisme naar neorealisme. Vijfentwintig jaar spraakmakende literatuur in Frankrijk en Italië

Dr. Sander Brouwer: Wat te doen...? met pulp, porno en poen. De veranderende status van literatuur in Oost-Europa

Dr. Henk Harbers: De terugkeer van de geschiedenis. Duitstalige literatuur na de val van de muur

Prof.dr. Barend van Heusden: Inzicht alleen is niet voldoende: voorbij de roman in Engelstalige literatuur

   

 Georganiseerd door De Culturele Onderneming i.s.m. RUG en SBMF.

Lunchlezing: Boeren in de beklaagdenbank? Vroeger en nu. Over de ontwikkeling in het agrarisch strafrecht

Donderdag 16-05-2019 12:30-13:30

Bauke Jansen is economisch politierechter in de rechtbank te Leeuwarden. Hij behandelt o.a. strafzaken tegen Friese boeren. Om wat voor soort zaken gaat het?
Welke straffen worden opgelegd, wat zijn de dilemma’s daarbij? Hoe ging vroeger de strafvervolging in agrarische zaken? 

Elke derde donderdag van de maand organiseren Tresoar en De Culturele Onderneming een lunchlezing in Leeuwarden. Maak kennis met allerlei boeiende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van universiteiten, hogescholen en andere organisaties in Friesland.


De lezingen worden gehouden in de Gysbert Japicxzaal van 12.30 tot 13.30 uur. De lezingen zijn gratis. 

Gebruik maken van de lunch? (2 broodjes + 1 consumptie voor € 4,00) Dan dit graag apart vermelden.

Graag reserveren via info@tresoar.frl of even bellen naar 0587890740 of 0587890792.

 

Tresoar

Boterhoek 1

8911 DH Leeuwarden

Leesbaar Friesland

In de zomer van 2018 start het literaire-citatenproject Leesbaar Friesland (Lêsber Fryslân). Publiek in Friesland en 'om utens' wordt gevraagd citaten aan te dragen uit beroemde Friese en Nederlandse romans, verhalen, gedichten en liederen. Die citaten moeten betrekking hebben op een geografische plek. Teksten van Simon Vestdijk over Harlingen bijvoorbeeld, of van Tsjêbbe Hettinga over kust, zee en polder. En natuurlijk van Vonne van der Meer over Vlieland of Theun de Vries over een boom in Veenwouden. Op deze manier ontstaat een 'leesbare kaart' van Friesland.

De citaten worden geselecteerd, aangevuld en geredigeerd door een professionele literaire redactie onder leiding van Tresoar, Leesbaar Laagland en de Culturele Onderneming. Van wie nemen we een citaat over Jorwerd op: van Geert Mak of van J.J. Slauerhoff, of van allebei?

Uiteindelijk wordt de kaart vormgegeven en gedrukt als een prachtige poster, boek en zelfs behang in verschillende uitvoeringen en formaten. Deze Leesbaar Friesland-producten verschijnen in het najaar van 2019.

Leesbaar Friesland is een initiatief van Tresoar in samenwerking met Leesbaar Laagland, De Culturele Onderneming, Omrop Fryslan en de Leeuwarder Courant.

Iedereen kan meedoen! Ga via 

>> http://www.tresoar.nl/Pages/Leesbaar-Friesland.aspx

 

Een leesbare kaart – wat is dat?

​Een leesbare kaart is een geografische kaart die niet uit lijnen, arceringen en andere grafische hulpmiddelen is opgebouwd, maar uit letters, woorden, citaten. Zo is de voorganger van Leesbaar FrieslandLeesbaar Amsterdam – opgebouwd uit meer dan vijfhonderd citaten over de hoofdstad van zo'n 250 binnen- en buitenlandse schrijvers. Elk citaat staat precies op de plaats waar het hoort. Zo staat J.C. Bloem op de Dapperstraat, is de Sarphatistraat van Nescio en wordt de Lauriergracht gevuld met Multatuli's Max Havelaar's openingszin. Al lezend wandel je zo door de stad.

Leesbaar Friesland gaat uit van hetzelfde principe. De citaten komen precies op de plek waar ze geografische gezien thuishoren. Zo komt Afke's tiental van Nienke van Hichtum in Warga terecht, De fûke van Rink van der Velde bij het Tjeukemeer en de gevoelige liederen van Nynke Laverman in de buurt van Weidum. In één blik kun je zo zien hoe gevarieerd, fijnzinnig en interessant het door citaten gevormde Friese landschap is: van de onstuimige kustgedichten van Tsjêbbe Hettinga tot de Kameleonreeks van Hotze de Roos in Terherne.

 > Voorgangers: van Leesbaar Amsterdam tot Leesbaar Bergen